Obnova bytových domov

Ponúkame tieto výhody, zľavy a benefity:

Regionálna pôsobnosť firmy s 15-ročnými skúsenosťami

Regionálna pôsobnosť firmy s 15-ročnými skúsenosťami

- Vypracovanie projektovej dokumentácie so stavebným povolením zdarma

- Odtrhové skúšky pôvodnej fasády zdarma

- Vybavenie financií zo ŠFRB zdarma

Výhodné záruky:

- Strecha - 10 rokov,

- Plastové okná - 10 rokov,

- Fasáda - 8 rokov,

- Množstvové zľavy na plastové okná,

- Bezplatná asistenčná služba,

- Vlastníctvo lešenia - neúčtovanie nájmu zákazníkovi,

- Vlastníctvo lešenia - neúčtovanie nájmu zákazníkovi,

- Zdarma poštové schránky, alebo Zdarma vymaľovanie spoločných priestorov, alebo Zdarma vstupná brána,

- Dodávka a montáž sušiakov prádla zdarma,

- Odborné poradenstvo a nadštandardná starostlivosť o zákazníka,

- Komplexné poistenie každej stavby v plnom rozsahu 21.

Personálnne zastúpenie spoločnosti:

Vedenie spoločnosti

- Konateľ spoločnosti Adem Čehič, pôsobenie v oblasti stavebníctva 10 rokov

- Obchodný riaditeľ Emir Čehič, pôsobenie v oblasti stavebníctva 15 rokov

Technicko – hospodárski pracovníci

- Stavbyvedúci Ing. Emund Varvarinec, prax 25 rokov

- Obchodný zástupca Roman Dec, predaj plastových okien, prax 10 rokov

- Vedúca prevádzky Slavomíra Sabolová, prax 5 rokov Ekonomické oddelenie

- Ing. Ľubomír Soták, ekonomické oddelenie, informačné a skladové systémy

- Ing. Ivana Brecková, rozpočtové náklady

Ostatní zamestnanci

- Fasádnici

- Šoféri

- Skladníci

- Zámočníci

- Tesári

- Klampiari

- Elektrikári

- Fasádnici subdodávatelia

Spoločnosť Emir&Adem stav s.r.o. má spolu 57 stálych zamestnancov, subdodávateľov podľa potreby

Disponujeme vlastnými kontajnerm

Niečo naviac

Počas realizácie obnovy máme vždy na zreteli ekologické hľadisko. Neobťažujeme vlastnými odpadovými kontajnermi . Nájomníkov domu hlukom z pojazdu závesnej lávky, nakoľko máme vlastné lešenie, odpad triedime a likvidujeme na vyhradených skládkach. Disponujeme viacerými vlastnými odpadovými kontajnermi.

Pri čistení fasádnych vetracích otvorov presťahujeme chránené vtáky do nami dažďovníky, dodaných vtáčích búdok, aby tu mohli i naďalej žiť. Sú to zväčša lastovičníky a sokol, pustovka a netopiere

Naši pracovníci na stavbe používajú prenosné toalety. Majú potrebné priestory na prezlečenie, stravovanie, občerstvenie vo vlastných prenosných ubytovacích boxoch. Náradie a materiál uskladňujeme v našich prenosných skladových kontajneroch. Za nami spotrebovanú vodu a elektrickú energiu platíme počas celej obnovy BD sami.

Našou výhodou je vlastníctvo kvalitného a bezpečného lešenia vo výmere 4000 m², teda nemusíme cenu za jeho prenájom zohľadniť zákazníkovi. Prízemná časť lešenia je zabezpečená proti vstupu nepovolaných osôb a tým je aj zamedzené nežiaduce vniknutie do bytu cez okno, alebo balkón.

Úprava terénu po realizácii obnovy bytového domu

Naša spoločnosť relizuje tak isto údržbu terénnu po ukončení stavby