Polianska 2

komplexná obnova bytového domu,
výmena elektrických rozvodov
hydroizolácia strechy
sanácia balkónov
zateplenie fasády
zateplenie spoločných priestorov
výmena okien
výmena dorozumievacieho zariadenia
realizácia odkvapového chodníka
modernizácia vnútorných priestorov
výmena výťahu