Portfólio

Ponuka stavebnej činnosti :

 Komplexná obnova bytových domov

 Stavby na kľúč

 Stavebné práce formou subdodávky

 Prípravné a dokončovacie práce exteriérov a interiérov

 Výmena plastových a hliníkových okien a dverí

Analýza stavu a návrhy riešenia

Autorizovaná osoba dôsledne preverí a diagnostikuje stav opotrebenia požadovaného bytového domu, jeho systémových porúch, rozsah a stupeň poškodenia, zmeria a posúdi veličiny požadovaných tepelno-technických vlastností stavebnej konštrukcie. Taktiež lokalizuje tepelné úniky na obvode stavby a strechy termografickou kamerou. Na základe zistených skutočností projektant vypracuje odborný návrh rozsahu rekonštrukčných prác ako aj samotného zateplenia. Každý detail vždy konzultujeme s našim zákazníkom nielen vo fáze prípravy projektu, ale aj počas jeho realizácie. Neočakávané vzniknuté problémy riešime vždy s vedomím zákazníka, aby sa predchádzalo prípadným nedorozumeniam.

V záujme kvality a predĺženia životnosti objektu vždy uskutočňujeme odborné odtrhové skúšky pôvodnej fasádnej omietky, ktoré nespoplatňujeme a to aj v prípade, ak nie sú súčasťou projektovej dokumentácie. Na základe ich výsledkov odporúčame zadávateľovi ďalší postup. Zvyčajne ide o jej 100% odstránenie, čím eliminujeme riziko jej deštrukcie v budúcnosti a tým znehodnoteniu nového opláštenia, vynaloženej práce a peňazí.

Analýza stavu a návrhy riešenia

V prípade podpísania zmluvy o dielo „Komplexná obnova bytového domu“ s našou spoločnosťou, poskytujeme ku stavbe vypracovanie projektovej dokumentácie grátis, vrátane vybavenia stavebného povolenia a všetkých poplatkov s tým spojených.

Strecha - hydroizolácia, zateplenie a dodávka plochých striech

Plochá strecha má dôležitú stavebnú konštrukčnú funkciu nad najvyšším podlažím budovy. Okrem jej hlavnej funkcie, ktorou je zabránenie prenikania vody do vnútorného prostredia objektu, musí táto konštrukcia mať tieto vlastnosti :

 Tepelno-technické (tepelný odpor, súčiniteľ tepla, minimálna povrchová teplota)

 Tepelno-vlhkostné

 Protipožiarne

 Statické

 Akustické

 Estetické

So zreteľom na vyššie uvedené vlastnosti strechy a pri dodržaní stanovených noriem, dodávame kvalitne zrekonštruovanú strechu, na ktorú poskytujeme 10 ročnú záruku.