Azovská nad Jazerom

„Výstavba a zateplenie detského centra Nad Jazerom, ulica Azovská“ (Murovanie objektu, Zateplenie fasády objektu).