Prevádzka:

Rastislavova 68, 04001 Košice, tel.č. 0911 412 650

Fakturačné údaje spoločnosti:

       Názov:                Emir&Adem stav s.r.o

       Sídlo:                  Lomická 7, 040 01, Košice

       Kancelária:         Rastislavova 68, 040 01, Košice

       Konateľ:             Adem Čehič

       Banka:                 ČSOB a.s.

       Číslo účtu:          SK 71 7500 0000 0040 0647 1151

       IČO:                     44 070 462

       DIČ:                     2022586137

       IČ DPH:               SK 2022586137

       Email:                  info@emirademstav.sk

       Tel. čísla:            0918 434 093, 0918 434 094, 0911 412 650