Kurská 33

„Obnova bytového domu ul. Kurská 33 Košice“ (Zateplenie obvodového plášťa, Zateplenie stropov a stien, Úprava štrkového okapového chodníka, Výmena okien v pivniciach, Elektroinštalácia – výmena stúpacích vedení).

Kurská 33: „Odstránenie systémových porúch lodžií Kurská 33 Košice“ (Sanácia lodžiovej dosky).