Materská škôlka Ďurkov 273

„Rekonštrukcia a rozšírenie kapacity MŠ v obci Ďurkov“ (Stavebná časť, Zdravotechnika, Ústredné kúrenie, Osvetlenie a bleskozvod).