Mládežnícka 18,20

„Stavebné práce na spoločných častiach bytového domu Mládežnícka 18,20 Košice-Šaca“ (Obnova severnej, južnej, východnej, západnej fasády, Obnova strechy, Obnova vnútorných priestorov, Okná do pivníc, Zateplenie stropov pivníc, Okapový chodník Elektroinštalácia, OPS balkónových konštrukcií).