Slovenskej jednoty 2,4,6

„Obnova bytového domu ul. Slovenskej jednoty 2,4,6 Košice“ (Obnova severnej, južnej, východnej, západnej fasády, Zateplenie podkrovia, Okapový chodník, Výmena okien v pivniciach, Zateplenie stropov pivníc, Elektroinštalácia, Šikmá strecha, OPS balkónových konštrukcií).