Vitajte na našej stránke

Firma Emir&Adem stav: pôsobí na stavebnom trhu už od roku 1998, kedy sme realizovali renovácie bytových a nebytových priestorov, striech, novostavieb občianskej vybavenosti, priemyselné stavby, stavby na kľúč, investičné stavby, inžiniersku činnosť a iné. V roku 2008 sa firma pretransformovala na spoločnosť Emir&Adem stav s.r.o. V tomto období sme sa začali vo väčšej miere venovať obnovám bytových domov. Bohaté skúsenosti z predošlej stavebnej činnosti sme v plnej miere zúročili, čo sa prejavilo nielen v kvalite prevedených prác, ale aj v získaní dobrého mena na stavebnom trhu a k získaniu ďalších objednávok komplexných rekonštrukcií objektov občianskej vybavenosti. Pôsobíme na regionálnej úrovni, čiže klientom dokážeme poskytnúť efektívnu službu z dôvodu poznania špecifík miestneho trhu. Sme pripravení sa Vám plne venovať a pomôcť s hľadaním optimálneho riešenia v každej zložke komplexnej rekonštrukcie bytových domov.

Personálne zastúpenie spoločnosti:

Adem Čehič – konateľ spoločnosti, pôsobenie v oblasti stavebníctva 24 rokov

Emir Čehič – obchodný riaditeľ, pôsobenie v oblasti stavebníctva 24 rokov

Mgr. Marta Rolková – ekonomické oddelenie

Ing. Ivana Brecková – rozpočtár stavebných prác

Mgr. Paulína Klimková – administratívne oddelenie