Financovanie

Financovanie každého projektu patrí k veľmi dôležitým a citlivým prvkom celého riešenia plánovaných zámerov. Jednoduchým, ale nepostačujúcim spôsobom je financovanie z fondu prevádzky, údržby a opráv.

Zdrojom môže byť aj štátna dotácia na obnovu bytových domov z verejných zdrojov. Ďalej sú tu možnosti financovania zo ŠFRB, kde podmienky a výšku poskytovania finančných prostriedkov z fondu určuje zákon č. 124/1996 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania, alebo komerčný úver

Ponúkame viacero riešení tejto problematiky. Ku každému zákazníkovi pristupujeme s návrhmi jednotlivo a hlavne tak, aby sme našli optimálne, respektíve prijateľné riešenie.

Pre realizáciu obnovy obytných domov zariadime vybavenie získania finančných zdrojov zo ŠFRB, kde je možnosť získať výhodný úver na obdobie 20 rokov pri 0% úrokovej sadzbe.

Taktiež je tu možnosť výberu zo širokej ponuky komerčných úverových produktov z bánk a stavebných sporiteľní. Po dobrých skúsenostiach z predošlých realizácií odporúčame ČSOB, kde pri menších úveroch klienti nepotrebujú nijaké zabezpečenie (nie je tu potreba ručenia vlastnou nehnuteľnosťou).

Chceme zdôrazniť našu ponúkanú pomoc záujemcom o komplexné práce pri obnove bytového domu, s nájdením vhodného riešenia k financovaniu tohto zámeru.

Peniaze vložené do zateplenia budov sú skutočne rozumnou, trvalou a predovšetkým návratnou investíciou, ktorú určite oceníte pri znížených platbách za teplo hneď po prvom vyúčtovacom období..