Lomnická 2, 4, 6

komplexná obnova bytového domu,
hydroizolácia strechy,
výmena okien,
sanácia balkónov,
realizácia okapového chodníka