Lomnicka 3, 5, 7

komplexná obnova bytového domu,
výmena elektrických rozvodov,
výmena okien, sanácia lódžií,
rekonštrukcia spoločných vnútorných priestorov,
výmena dorozumievacieho zariadenia,
realizácia okapového chodníka,