Obrody 9, 11, 13

zateplenie obvodového plášťa,
hydroizolácia strechy,
výmena okien,
realizácia okapového chodníka