Ružínska 5, 7

zateplenie fasády,
výmena okien,
hydroizolácia strechy,
realizácia okapového chodníka