Pokroku 1, 3

zateplenie bytového domu,
realizácia okapového chodníka