Hlinkova 23,25,27

komplexná obnova bytového domu,
hydroizolácia strechy
výmena elektrických rozvodov
sanácia balkónov
zateplenie spoločných priestorov
výmena okien
výmena dorozumievacieho zariadenia
realizácia odkvapového chodníka
výmena výťahov
Modernizácia vnútorných priestorov
realizácia odkvapového chodníka